Select Page

Om oss i Ambio gruppen

Ambio Logistics

Lang erfaring med drikkevannsbehandling som bidrar til optimal vannkvalitet for on- og offshoreindustrien. Utfører risiko- og sårbarhetsanalyser, designverifikasjoner, utarbeider drikkevannsmanualer og beredskapsplaner, såvel som å tilby laboratorietjenester. Det holdes også kurs i drikkevannsbehandling og det tilbys beslutningsstøtte i forhold til myndighetskrav, feilsøking, drift og vedlikehold av nye og eksisterende drikkevannsanlegg.

Hvorfor benytte Ambio Logistics?

Vi kan i samarbeide med Ambio People for å bistå i rekrutteringsprosesser, finne og prosjektansette logistikkpersonell for kortere og/eller lengre perioder.

Vi vil gjerne bistå med valg og implementering av logistikkstyringssystemer med internasjonale standarder for deling av logistiske data.

Vi kan også påta oss entrepriseprosjekt i bygg og anlegg, offshorenæringen, forsvaret, kraftbransjen eller andre sektorer.

Vi strekker oss etter å fremstå som en profesjonell, kreativ og løsningsorientert støttespiller til industriene som har akutte og/eller ad-hoc behov for logistikkbistand.

Klikk her for å se hva vi kan gjøre på hvert av områdene

Ambio Water

Etter flere års erfaring med å leie ut og å rekruttere dyktig personell innen logistikk nasjonalt og internasjonalt, har vi sett behov for å kunne rendyrke logistikksegmentet og kunne tilby våre kunder tjenester og løsninger innen logistikk.

Ambio Software

Et av landets mest erfarne miljø for levering av hjemmesider og tjenester knyttet til Google Cloud skytjenester. Våre webløsninger benytter den brukervennlige WordPress-plattformen for enkelt vedlikehold og smart integrering av tredjeparts programvare. Vi leverer enkle og avanserte applikasjoner for ulike bransjer basert på skyteknologi, blant annet administrasjon av kursporteføljer og monitorering av drikkevannsanlegg.

Ambio People samarbeider med Ambio Logistics for rekruttering og utleie av logistikkpersonell i hele verdikjeden

  • Baseledelse
  • Logistikk-koordinatorer
  • Logistikkplanleggere
  • Logistikkoppfølging og rapportering

Ambio People

Leverer komplette bemanningsløsninger av alle tekniske og administrative disipliner, inklusive rekruttering av personell til faste stillinger, utleie av konsulenter og kvalitetssikring av kandidater for det offentlige eller privat næringsliv. Vi leverer konsulent- og rådgivningstjenester innen alle ingeniørdisipliner. Som et fullverdig HR-hus tilbyr vi alle typer HR-tjenester, inklusive bistand ved masserekruttering, organisasjonsendringer og jobbsøkerkurs og karriereveiledning.